Κοπτικά Plotter

Μέγιστη ταχύτητα κοπής:70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:606 mm
Μέγιστο πλάτος υλικού:90~740 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.030 × 430 × 335 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:1.070 mm
Μέγιστο πλάτος υλικού:90~1.250 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.530 × 580 × 1.150 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:1.370 mm
Μέγιστο πλάτος υλικού:90~1.550 mm
Βάρος ρολού:έως 22kg
Διαστάσεις:1.830 × 580 × 1.150 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:100 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:870 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:0.25 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.290 × 700 × 1.220 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:100 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:1.430 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:0.25 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.830 × 700 × 1.220 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:143 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:1.720 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:0.25 mm
Βάρος ρολού:έως 22kg
Διαστάσεις:2.130×700×1.220 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:XY: 423 mm/s Z: 30 mm/s
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής:610 mm × 510 mm
Μέγιστο πάχος:10 mm
Μηχανισμός κίνησης:X/Y/Z/Θ 4 axis: DC servo motor
Περιγραμμική κοπή:Ναι
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:50 cm/sec
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής:117 x 90 cm & 177 x 120 cm
Μέγιστο πάχος:έως 20 mm
Μηχανισμός κίνησης:X/Y/Z/Θ 4 axes: DC servo motor
Περιγραμμική κοπή:Ναι