Καλάνδρες

Είδος:Piece-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:200mm
Πλάτος κυλίνδρων:2.000mm
Είδος:Piece-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:350mm
Πλάτος κυλίνδρων:2.000mm
Είδος:Piece-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:200mm
Πλάτος κυλίνδρων:2.000mm
Είδος:Piece-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:200mm
Πλάτος κυλίνδρων:1.300mm
Είδος:Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:200mm
Πλάτος κυλίνδρων:1300mm
Είδος:Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:200mm
Πλάτος κυλίνδρων:2.000mm
Είδος:Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:200mm
Πλάτος κυλίνδρων:2.600/3.000/3.600
Είδος:Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:300mm
Πλάτος κυλίνδρων:300mm