Χαρακτικά Laser

Επιφάνεια χάραξης:406x304 mm
Πάχος υλικού:έως 101 mm
Laser Tube:30/40 Watt
Ανάλυση:100 - 1000 dpi
Επιφάνεια χάραξης:609x304 mm
Πάχος υλικού:έως 190,5 mm
Laser Tube:30/40/50 Watt
Ανάλυση:100 - 1000 dpi
Επιφάνεια χάραξης:812 x 508 mm
Πάχος υλικού:έως 361 mm
Laser Tube:30/40/50/60/75 watt
Ανάλυση:75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης:1016 x 711 mm
Πάχος υλικού:έως 336 mm
Laser Tube:30/40/50/60/75/120 watt
Ανάλυση:75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης:457x305 mm
Πάχος υλικού:έως 101 mm
Laser Tube:30/40Watt
Ανάλυση:75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης:610x305 mm
Πάχος υλικού:έως 152 mm
Laser Tube:30/40/50/60Watt
Ανάλυση:75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης:812 x 508 mm
Βάθος τραπεζιού:311 mm
Laser Tube:50/60/80/120 Watt 
Ανάλυση:75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης:1219 x 914 mm
Βάθος τραπεζιού:311 mm
Laser Tube:50/60/80/120 Watt 
Ανάλυση:75-1200dpi