Μέγιστη ταχύτητα κοπής:50 cm/sec
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής:117 x 90 cm & 177 x 120 cm
Μέγιστο πάχος:έως 20 mm
Μηχανισμός κίνησης:X/Y/Z/Θ 4 axes: DC servo motor
Περιγραμμική κοπή:Ναι