5910

  • Υλικό: Πρισματικό φιλμ, 230μm
  • Κόλλα: Solvent Polyacrylate-Μόνιμη
  • Πλάτος: 1.235m
  • Αντοχή υλικού: έως 10 χρόνια
  • Φινίρισμα: Gloss