5500

  • Υλικό: Alkyd Resin 110μm
  • Κόλλα: Solvent Polyacrylate-Μόνιμη
  • Πλάτος: 1.235m
  • Αντοχή: έως 7 χρόνια
  • Φινίρισμα: Gloss