3850

  • Υλικό: Polymeric PVC 80μm
  • Κόλλα: Solvent Polyacrylate-Μόνιμη
  • Πλάτος: 0.76/1.05/1.37/1.52m
  • Αντοχή: έως 7 χρόνια
  • Φινίρισμα: Semi-gloss