3651

  • Υλικό: Special PVC 70μm
  • Κόλλα: Solvent Polyacrylate-Μόνιμη
  • Πλάτος: 0.76/1.05/1.37/1.52m
  • Αντοχή: έως 5 χρόνια
  • Φινίρισμα: Gloss & Mat