3174

  • Υλικό: Polypropylene 100μm
  • Κόλλα: Polyacrylate-Μόνιμη
  • Πλάτος: 1.37m
  • Αντοχή: έως 2 χρόνια
  • Φινίρισμα: Gloss