1392

  • Υλικό: Λευκό PVC, 38μm
  • Κόλλα: Ακρυλική διαλύτη
  • Φορέας: 90g/m2, χαρτί σιλοκόνης καφέ
  • Διαστάσεις: 19 & 25mm x 50m