1331

  • Υλικό: Διαφανές PET, 12μm
  • Κόλλα: Ακρυλική διαλύτη
  • Φορέας: 90g/m2, χαρτί σιλοκόνης καφέ
  • Διαστάσεις: 12 & 19mm x 50m