Τέλος στο vacuum. Τέλος στους σφιγκτήρες. Τέλος στις ταινίες διπλής όψεως: Το table mat Seklema από την Rowmark αποτελείται από πλαστικό πάχους 2mm.
Seklema TableMat