Επιφάνεια χάραξης: 406x304 mm
Πάχος υλικού: έως 101 mm
Laser Tube: 30/40 Watt
Ανάλυση: 100 - 1000 dpi
Επιφάνεια χάραξης: 609x304 mm
Πάχος υλικού: έως 190,5 mm
Laser Tube: 30/40/50 Watt
Ανάλυση: 100 - 1000 dpi
Επιφάνεια χάραξης: 812 x 508 mm
Πάχος υλικού: έως 361 mm
Laser Tube: 30/40/50/60/75 watt
Ανάλυση: 75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης: 1016 x 711 mm
Πάχος υλικού: έως 336 mm
Laser Tube: 30/40/50/60/75/120 watt
Ανάλυση: 75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης: 457x305 mm
Πάχος υλικού: έως 101 mm
Laser Tube: 30/40Watt
Ανάλυση: 75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης: 610x305 mm
Πάχος υλικού: έως 152 mm
Laser Tube: 30/40/50/60Watt
Ανάλυση: 75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης: 812 x 508 mm
Βάθος τραπεζιού: 311 mm
Laser Tube: 50/60/75/120 Watt 
Ανάλυση: 75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης: 1219 x 914 mm
Βάθος τραπεζιού: 311 mm
Laser Tube: 50/60/75/120 Watt 
Ανάλυση: 75-1200dpi