Επιφάνεια εργασίας: 320 x 215/640 x 420 mm
Ταχύτητα προώθησης: 0,1 - 50 mm/sec (εώς 6.000 mm/min)
Ταχύτητα περιστροφής: μέχρι 24.000RPM
Ισχύς κινητήρα: 330/550 Watt
Ανάλυση: 0,003125 mm
Επιφάνεια εργασίας:1.000 x 1.500 mm 2.0400 x 3.150 mm
Ταχύτητα προώθησης:0,5-500 mm/sec (μέχρι 30.000 mm/min)
Ταχύτητα περιστροφής:24.000 RPM ή 40.000 RPM
Ισχύς κινητήρα:2.000 έως 8.000 Watt
Ανάλυση:0.01 mm