Επιφάνεια εργασίας:  320 x 215/640 x 420 mm
Ταχύτητα προώθησης:  0,1 - 50 mm/sec (εώς 6.000 mm/min)
Ταχύτητα περιστροφής:  μέχρι 24.000RPM
Ισχύς κινητήρα:  330/550 Watt
Ανάλυση:  0,003125 mm
Επιφάνεια εργασίας: 1.000 x 1.500 mm 2.0400 x 3.150 mm
Ταχύτητα προώθησης: 0,5-500 mm/sec (μέχρι 30.000 mm/min)
Ταχύτητα περιστροφής: 24.000 RPM ή 40.000 RPM
Ισχύς κινητήρα: 2.000 έως 8.000 Watt
Ανάλυση: 0.01 mm
Επιφάνεια Εργασίας: 1.550 x 1.500 mm 2.040 x 3.150 mm
Ταχύτητα προώθησης: μέχρι 10.200 mm/min
Ταχύτητα περιστροφής: μέγιστη 24.000 RPM
Ισχύς κινητήρα: 2.000 Watt
Ανάλυση: 0.01 mm
 
Επιφάνεια Εργασίας: 1.350 x 1.370 & 2.565 mm
Ταχύτητα προώθησης: μέχρι 254 mm/sec
Ταχύτητα περιστροφής: μέχρι 24000 PRM
Ανάλυση: 110 mm