Μέγιστη ταχύτητα κοπής: 70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος: 606 mm
Μέγιστο πάχος: 90~740 mm
Βάρος ρολού: έως 18kg
Διαστάσεις: 1.030 × 430 × 335 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής: 70 cm/sec
Μέγιστο πάχος: 1.070 mm
Μέγιστο πάχος: 90~1.250 mm
Βάρος ρολού: έως 18kg
Διαστάσεις: 1.530 × 580 × 1.150 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής: 70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος: 1.370 mm
Μέγιστο πάχος: 90~1.550 mm
Βάρος ρολού: έως 22kg
Διαστάσεις: 1.830 × 580 × 1.150 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής: 100 cm/sec
Μέγιστο πλάτος: 870 mm
Μέγιστο πάχος: 0.25 mm
Βάρος ρολού: έως 18kg
Διαστάσεις: 1.290 × 700 × 1.220 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής: 100 cm/sec
Μέγιστο πλάτος: 1.430 mm
Μέγιστο πάχος: 0.25 mm
Βάρος ρολού: έως 18kg
Διαστάσεις: 1.830 × 700 × 1.220 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής: 143 cm/sec
Μέγιστο πλάτος: 1.720 mm
Μέγιστο πάχος: 0.25 mm
Βάρος ρολού: έως 22kg
Διαστάσεις: 2.130×700×1.220 mm