Μέγιστη ταχύτητα κοπής: XY: 423 mm/s Z: 30 mm/s
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής: 610 mm × 510 mm
Μέγιστο πάχος: 10 mm
Μηχανισμός κίνησης: X/Y/Z/Θ 4 axis: DC servo motor
Περιγραμμική κοπή: Ναι
Μέγιστη ταχύτητα κοπής: 50 cm/sec
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής: 117 x 90 cm & 177 x 120 cm
Μέγιστο πάχος: έως 20 mm
Μηχανισμός κίνησης: X/Y/Z/Θ 4 axes: DC servo motor
Περιγραμμική κοπή: Ναι
Μέγιστη ταχύτητα κοπής: 1150 mm/sec
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής: 8 διαστάσεις & custom
Μέγιστο πάχος: 60 mm
Μηχανισμός κίνησης: AC Servo
Περιγραμμική κοπή: Ναι