Μέγιστη ταχύτητα κοπής:XY: 423 mm/s Z: 30 mm/s
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής:610 mm × 510 mm
Μέγιστο πάχος:10 mm
Μηχανισμός κίνησης:X/Y/Z/Θ 4 axis: DC servo motor
Περιγραμμική κοπή:Ναι
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:50 cm/sec
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής:117 x 90 cm & 177 x 120 cm
Μέγιστο πάχος:έως 20 mm
Μηχανισμός κίνησης:X/Y/Z/Θ 4 axes: DC servo motor
Περιγραμμική κοπή:Ναι
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:1150 mm/sec
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής:8 διαστάσεις & custom
Μέγιστο πάχος:60 mm
Μηχανισμός κίνησης:AC Servo
Περιγραμμική κοπή:Ναι