Επιφάνεια εργασίας:28x38cm | 38x38cm | 40x50cm
Τύπος πρέσσας:Χειροκίνητη
Κατανάλωση:1000| 1700 | 1700 Watt
Επιφάνεια εργασίας:28x38cm | 38x38cm | 40x50cm
Τύπος πρέσσας:Χειροκίνητη
Κατανάλωση:1000| 1700 | 1700 Watt
Επιφάνεια εργασίας:40x50cm
Τύπος πρέσσας:Ημιαυτόματη
Κατανάλωση ενέργειας:1800 Watt
Επιφάνεια εργασίας:40x50cm
Τύπος πρέσσας:Ημιαυτόματη
Κατανάλωση ενέργειας:2250 Watt
 
Επιφάνεια εργασίας:28x38cm | 40x40cm | 40x50cm
Τύπος πρέσσας:Χειροκίνητη
Κατανάλωση:1000| 1800 | 1800 Watt
Είδος:Piece to Piece
Επιφάνεια εργασίας:(1.500x1000mm)x2
Είδος:Piece to Piece
Επιφάνεια εργασίας:(1.170x750mm)x2
Είδος:Piece to piece
Επιφάνεια εργασίας:1.170x750mm