Επιφάνεια εργασίας: 28x38cm | 38x38cm | 40x50cm
Τύπος πρέσσας: Χειροκίνητη
Κατανάλωση: 1000| 1700 | 1700 Watt
Επιφάνεια εργασίας: 28x38cm | 38x38cm | 40x50cm
Τύπος πρέσσας: Χειροκίνητη
Κατανάλωση: 1000| 1700 | 1700 Watt
Επιφάνεια εργασίας: 40x50cm
Τύπος πρέσσας: Ημιαυτόματη
Κατανάλωση ενέργειας: 1800 Watt
Επιφάνεια εργασίας: 40x50cm
Τύπος πρέσσας: Ημιαυτόματη
Κατανάλωση ενέργειας: 2250 Watt
 
Επιφάνεια εργασίας: 28x38cm | 40x40cm | 40x50cm
Τύπος πρέσσας: Χειροκίνητη
Κατανάλωση: 1000| 1800 | 1800 Watt
Είδος: Piece to Piece
Επιφάνεια εργασίας: (1.500x1000mm)x2
Είδος: Piece to Piece
Επιφάνεια εργασίας: (1.170x750mm)x2
Είδος: Piece to piece
Επιφάνεια εργασίας: 1.170x750mm