Πλάτος υλικού: έως 1.400mm
Ταχύτητα πλαστικοποίησης: έως 5m/min
Πάχος υλικού: έως 15mm
Κατανάλωση ενέργειας: 100-1500W
Πλάτος υλικού: έως 1.400mm
Ταχύτητα πλαστικοποίησης: έως 5m/min
Πάχος υλικού: έως 15mm
Κατανάλωση ενέργειας: έως 100W
Πλάτος υλικού: έως 1.650mm
Ταχύτητα πλαστικοποίησης: έως 5m/min
Πάχος υλικού: έως 15mm
Κατανάλωση ενέργειας: 100-1600W
Πλάτος υλικού: έως 1.650mm
Ταχύτητα πλαστικοποίησης: έως 5m/min
Πάχος υλικού: έως 15mm
Κατανάλωση ενέργειας: 100W