Είδος: Piece-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου: 200mm
Πλάτος κυλίνδρων: 2.000mm
Είδος: Piece-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου: 350mm
Πλάτος κυλίνδρων: 2.000mm
Είδος: Piece-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου: 200mm
Πλάτος κυλίνδρων: 2.000mm
Είδος: Piece-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου: 200mm
Πλάτος κυλίνδρων: 1.300mm
Είδος: Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου: 200mm
Πλάτος κυλίνδρων: 1300mm
Είδος: Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου: 200mm
Πλάτος κυλίνδρων: 2.000mm
Είδος: Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου: 200mm
Πλάτος κυλίνδρων: 2.600/3.000/3.600
Είδος: Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου: 300mm
Πλάτος κυλίνδρων: 300mm