Πλάτος υλικού: έως 1.400mm
Ταχύτητα πλαστικοποίησης: έως 5m/min
Πάχος υλικού: έως 15mm
Κατανάλωση ενέργειας: 100-1500W
Πλάτος υλικού: έως 1.400mm
Ταχύτητα πλαστικοποίησης: έως 5m/min
Πάχος υλικού: έως 15mm
Κατανάλωση ενέργειας: έως 100W
Πλάτος υλικού: έως 1.650mm
Ταχύτητα πλαστικοποίησης: έως 5m/min
Πάχος υλικού: έως 15mm
Κατανάλωση ενέργειας: 100-1600W
Πλάτος υλικού: έως 1.650mm
Ταχύτητα πλαστικοποίησης: έως 5m/min
Πάχος υλικού: έως 15mm
Κατανάλωση ενέργειας: 100W
Επιφάνεια εργασίας: 28x38cm | 38x38cm | 40x50cm
Τύπος πρέσσας: Χειροκίνητη
Κατανάλωση: 1000| 1700 | 1700 Watt
Επιφάνεια εργασίας: 28x38cm | 38x38cm | 40x50cm
Τύπος πρέσσας: Χειροκίνητη
Κατανάλωση: 1000| 1700 | 1700 Watt
Επιφάνεια εργασίας: 40x50cm
Τύπος πρέσσας: Ημιαυτόματη
Κατανάλωση ενέργειας: 1800 Watt
Επιφάνεια εργασίας: 40x50cm
Τύπος πρέσσας: Ημιαυτόματη
Κατανάλωση ενέργειας: 2250 Watt