Ανάλυση εκτύπωσης : έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 56.2 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού : 1 mm
Τύπος μελανιών: Sublimation
Χρώματα: Bl M Y K DK Lbl Lm
Συσκευασία μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης : έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 105.9 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού : 1 mm
Τύπος μελανιών: Sublimation
Χρώματα: Bl M Y K DK Lbl Lm
Συσκευασία μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης : έως 1080 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 19.6 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1361 mm
Μέγιστο πάχος υλικού : 1 mm
Τύπος μελανιών: Sublimation
Χρώματα: Bl M Y Κ Lbl Lm
Συσκευασία μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης : έως 1200 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 140 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1940 mm
Μέγιστο βάρος υλικού : 45Kg
Τύπος μελανιών: Sublimation
Χρώματα: Bl M Y K Lbl Lm Lk Fy Fp
Συσκευασία μελανιών: 2000 ml & 10Kg
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1080dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 115 m2/h
Πλάτος εκτύπωσης: 1940mm
Πάχος υλικού: έως 1.0 mm
Τύπος μελανιών: Sublimation
 Χρώματα: Bl M Y K Lbl Lm
Συσκευασία Μελανιών: 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1200dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 150 m2/h
Πλάτος εκτύπωσης: 1890 mm
Πάχος υλικού: έως 1,910 mm
Τύπος μελανιών: Sublimation
Χρώματα: Bl M Y K Lbl Lm
Συσκευασία Μελανιών: 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1200dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 150m2
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1,820mm
Μέγιστο πάχος υλικού: έως 1mm
Τύπος μελανιών: Sublimation
Χρώματα: Bl M Y K
Συσκευασία Μελανιών: 2000ml
 
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1080 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 180 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 3250 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: 0.2 mm
Τύπος μελανιών: Sublimation
Χρώματα: BL M Y K
Συσκευασία Μελανιών: 2000 ml