Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 56.2 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: 1 mm
Τύπος μελανιών: Solvent & Eco-Solvent
Χρώματα: C M Y K Lc Lm Lk Or W Si
Συσκευασία Μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 105.9 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: 1 mm
Τύπος μελανιών: Solvent & Eco-Solvent
Χρώματα: C M Y K Lc Lm Lk Or W Si
Συσκευασία Μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης : έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 56.2 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού : 1 mm
Τύπος μελανιών: Solvent / Eco-Solvent
Χρώματα: C M Y K Lc Lm Lk Or
Συσκευασία μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης : έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 105.9 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού : 1 mm
Τύπος μελανιών: Solvent / Eco-Solvent
Χρώματα: C M Y K Lc Lm Lk Or 
Συσκευασία μελανιών: 440 & 2000 ml