Ανάλυση εκτύπωσης:έως 1200 dpi
Μέγιστη ταχύτητα:100 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης:1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:1 mm
Τύπος μελανιών:Eco-Solvent
Χρώματα:C M Y K Lc Lm Lk Or W Si
Συσκευασία Μελανιών:2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης:έως 1200 dpi
Μέγιστη ταχύτητα:62.9 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης:1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:1 mm
Τύπος μελανιών:Eco-Solvent
Χρώματα:C M Y K Lc Lm Lk Or
Συσκευασία Μελανιών:600/1000/2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης :Έως 1200 dpi
Μέγιστη ταχύτητα:23 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης:1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού :1 mm
Τύπος μελανιών:LED-UV
Χρώματα:C M Y K W CL
Συσκευασία μελανιών:1000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης:έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα:56.2 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης:1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:1 mm
Τύπος μελανιών:Solvent & Eco-Solvent
Χρώματα:C M Y K Lc Lm Lk Or W Si
Συσκευασία Μελανιών:440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης:έως 1200 dpi
Μέγιστη ταχύτητα:110 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης:3200 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:1.0 mm
Τύπος μελανιών:UV
Χρώματα:C M Y K W Lc Lm
Συσκευασία μελανιών:1000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1200 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: έως 25,8 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:1 mm
Τύπος μελανιών: UV
Χρώματα: C M Y K W Cl Lc Lm
Συσκευασία μελανιών:1L