Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 56.2 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: 1 mm
Τύπος μελανιών: Solvent & Eco-Solvent
Χρώματα: C M Y K Lc Lm Lk Or W Si
Συσκευασία Μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 105.9 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: 1 mm
Τύπος μελανιών: Solvent & Eco-Solvent
Χρώματα: C M Y K Lc Lm Lk Or W Si
Συσκευασία Μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης : έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 56.2 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού : 1 mm
Τύπος μελανιών: Solvent / Eco-Solvent
Χρώματα: C M Y K Lc Lm Lk Or
Συσκευασία μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης : έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 105.9 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού : 1 mm
Τύπος μελανιών: Solvent / Eco-Solvent
Χρώματα: C M Y K Lc Lm Lk Or 
Συσκευασία μελανιών: 440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1440dpi
Μέγιστο Πλάτος εκτύπωσης: 300 x 420mm
Μέγιστο Πάχος υλικού: 50mm
Τύπος μελανιών: UV
Χρώματα: C M Y K W Cl
Συσκευασία μελανιών: 220 & 600ml
Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 dpi
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 300 x 420 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: 153 mm
Τύπος μελανιών: UV
Χρώματα: C M Y K W Cl
Συσκευασία μελανιών: 250 & 1000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης: 1200 dpi
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 610 x 420 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: 153 mm
Τύπος μελανιών: UV
Χρώματα: C M Y K W Cl Lc Lm
Συσκευασία μελανιών: 250 & 1000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1200 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: 45.31 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 710 x 510 mm
Μέγιστο πάχος υλικού: έως 153 mm
Τύπος μελανιών: UV
Χρώματα: C M Y K W Cl
Συσκευασία Μελανιών: 1000 ml