Επιφάνεια χάραξης:406x304 mm
Πάχος υλικού:έως 101 mm
Laser Tube:30/40 Watt
Ανάλυση:100 - 1000 dpi