• Υλικό: Διαφανές PET, 12μm
 • Κόλλα: Ακρυλική διαλύτη
 • Φορέας: 90g/m2, χαρτί σιλοκόνης καφέ
 • Διαστάσεις: 12 & 19mm x 50m
 • Υλικό: Λευκό PVC, 38μm
 • Κόλλα: Ακρυλική διαλύτη
 • Φορέας: 90g/m2, χαρτί σιλοκόνης καφέ
 • Διαστάσεις: 19 & 25mm x 50m
 • Υλικό: Διαφανές PET, 12μm
 • Κόλλα: Ακρυλική διαλύτη
 • Φορέας: 80 micron φιλμ, πολυπροπυλενίου κόκκινο
 • Διαστάσεις: 12/15/19 & 25mm x 50m
 • Υλικό: Αφρώδες λευκό, 100μm
 • Κόλλα: Ακρυλική διαλύτη
 • Φορέας: 140g/m2 xχαρτί σιλικόνης μπλέ
 • Διαστάσεις: 19 & 25mm x 50m
 • Υλικό: Αφρώδες λευκό, 100μm
 • Κόλλα: Καουτσούκ διαλύτη
 • Φορέας: 90g/m2, χαρτί σιλοκόνης λευκό
 • Διαστάσεις: 12 / 19 & 25mm x 50m