Επιφάνεια χάραξης:406x304 mm
Πάχος υλικού:έως 101 mm
Laser Tube:30/40 Watt
Ανάλυση:100 - 1000 dpi
Επιφάνεια χάραξης:609x304 mm
Πάχος υλικού:έως 190,5 mm
Laser Tube:30/40/50 Watt
Ανάλυση:100 - 1000 dpi