Επιφάνεια χάραξης:457x305 mm
Πάχος υλικού:έως 101 mm
Laser Tube:30/40Watt
Ανάλυση:75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης:610x457 mm
Πάχος υλικού:229 mm
Laser Tube:30/40/50/60/75Watt 
Ανάλυση:75-1200dpi