Επιφάνεια χάραξης:812 x 508 mm
Πάχος υλικού:έως 361 mm
Laser Tube:30/40/50/60/75 watt
Ανάλυση:75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης:1016 x 711 mm
Πάχος υλικού:έως 336 mm
Laser Tube:30/40/50/60/75/120 watt
Ανάλυση:75-1200dpi