Επιφάνεια χάραξης:812 x 508 mm
Βάθος τραπεζιού:311 mm
Laser Tube:50/60/80/120 Watt 
Ανάλυση:75-1200dpi
Επιφάνεια χάραξης:1219 x 914 mm
Βάθος τραπεζιού:311 mm
Laser Tube:50/60/80/120 Watt 
Ανάλυση:75-1200dpi