Μέγιστη ταχύτητα κοπής:1150 mm/sec
Ωφέλιμη επιφάνεια κοπής:8 διαστάσεις & custom
Μέγιστο πάχος:60 mm
Μηχανισμός κίνησης:AC Servo
Περιγραμμική κοπή:Ναι