Μέγιστη ταχύτητα κοπής:70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:606 mm
Μέγιστο πλάτος υλικού:90~740 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.030 × 430 × 335 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:1.070 mm
Μέγιστο πλάτος υλικού:90~1.250 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.530 × 580 × 1.150 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:1.370 mm
Μέγιστο πλάτος υλικού:90~1.550 mm
Βάρος ρολού:έως 22kg
Διαστάσεις:1.830 × 580 × 1.150 mm