Μέγιστη ταχύτητα κοπής:100 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:870 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:0.25 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.290 × 700 × 1.220 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:100 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:1.430 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:0.25 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.830 × 700 × 1.220 mm
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:143 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:1.720 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:0.25 mm
Βάρος ρολού:έως 22kg
Διαστάσεις:2.130×700×1.220 mm