1,80

Ανάλυση εκτύπωσης :έως 1200 dpi
Μέγιστη ταχύτητα:140 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης:1940 mm
Μέγιστο βάρος υλικού :45Kg
Τύπος μελανιών:Sublimation
Χρώματα:Bl M Y K Lbl Lm Lk Fy Fp
Συσκευασία μελανιών:2000 ml & 10Kg
Ανάλυση εκτύπωσης:έως 1080dpi
Μέγιστη ταχύτητα:115 m2/h
Πλάτος εκτύπωσης:1940mm
Πάχος υλικού:έως 1.0 mm
Τύπος μελανιών:Sublimation
 Χρώματα:Bl M Y K Lbl Lm
Συσκευασία Μελανιών:2000 ml