1,07

Ανάλυση εκτύπωσης:έως 1440 dpi
Μέγιστη ταχύτητα:56.2 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης:1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:1 mm
Τύπος μελανιών:Solvent & Eco-Solvent
Χρώματα:C M Y K Lc Lm Lk Or W Si
Συσκευασία Μελανιών:440 & 2000 ml
Ανάλυση εκτύπωσης:έως 1200 dpi
Μέγιστη ταχύτητα: έως 13,4 m2/h
Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 1610 mm
Μέγιστο πάχος υλικού:1 mm
Τύπος μελανιών: UV
Χρώματα: C M Y K
Συσκευασία μελανιών:1L
Μέγιστη ταχύτητα κοπής:70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:1.070 mm
Μέγιστο πλάτος υλικού:90~1.250 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.530 × 580 × 1.150 mm