0,60

Μέγιστη ταχύτητα κοπής:70 cm/sec
Μέγιστο πλάτος κοπής:606 mm
Μέγιστο πλάτος υλικού:90~740 mm
Βάρος ρολού:έως 18kg
Διαστάσεις:1.030 × 430 × 335 mm