1,37

 • Υλικό: Polypropylene 60μm
 • Κόλλα: Polyacrylate-Μόνιμη
 • Πλάτος: 1.37m
 • Αντοχή: έως 2 χρόνια
 • Φινίρισμα: Gloss
 • Υλικό: Polyester 20μm
 • Πλάτος: 1.37m
 • Φινίρισμα: Gloss
 • Κόλλα: Solvent Polyacrylate, Μόνιμη
 • Αντοχή: έως 3 χρόνια
 • Υλικό: PVC / PET
 • Βάρος: 440gr
 • Πλάτος: 1.12 / 1.37 / 1.60m
 • Χρώμα: Λευκό
 • Φινίρισμα: Mat
 • Υλικό: PVC / PET
 • Βάρος: 440gr
 • Πλάτος: 1.12 / 1.37 / 1.60/3.20m
 • Χρώμα: Λευκό
 • Φινίρισμα: Mat
 • Υλικό: PVC / PET
 • Βάρος: 510 gr/m2
 • Πλάτος: 1.12/ 1.37 / 1.60m
 • Χρώμα: Λευκό
 • Φινίρισμα: Mat
 • Υλικό: PVC / PET
 • Βάρος: 300 gr/m2
 • Πλάτος: 1.37 / 1.60m
 • Χρώμα: Λευκό
 • Φινίρισμα: Mat
 • Υλικό: PVC /PET
 • Βάρος: 320gr
 • Πλάτος: 0.914 / 1.07 / 1.27 /1.37m
 • Χρώμα: Λευκό με γκρι ράχη
 • Φινίρισμα: Mat
 • Υλικό: Πολυεστερικό ύφασμα/PVC
 • Πάχος: 190gr
 • Χρώμα: Λευκό
 • Πλάτος: 1.07/1.37/1.60/3.10m
 • Φινίρισμα: Mat