1,05

  • Υλικό: Χυτή PVC 50μm
  • Κόλλα: Solvent Polyacrylate-Μόνιμη
  • Πλάτος: 1.05/1.40/1.55m
  • Αντοχή: έως 8 χρόνια
  • Φινίρισμα: Gloss & Mat
  • Υλικό: Special PVC 170μm
  • Κόλλα: Solvent Polyacrylate-Μόνιμη
  • Πλάτος: 1.05/1.40/1.55m
  • Αντοχή: έως 6 μήνες
  • Φινίρισμα: Mat Ανάγλυφο