0,33

  • Υλικό: Πολυαιθυλένιο, 155 μm
  • Κόλλα: Modified Polyacrylate
  • Τάση κόλλας: Μέση
  • Φινίρισμα: Διαφανής mat
  • Πλάτος: 0.10/0.20/0.33/0.40/0.50/0.61/1.00 & 1.22m