Είδος:Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:200mm
Πλάτος κυλίνδρων:2.000mm
Είδος:Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:200mm
Πλάτος κυλίνδρων:2.600/3.000/3.600
Είδος:Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:300mm
Πλάτος κυλίνδρων:300mm
Είδος:Piece to piece
Επιφάνεια εργασίας:(1.500x1.000mm)x 2
Είδος:Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:350mm
Πλάτος κυλίνδρων:2.000/2.600/3.000/3.600mm
Είδος:Roll-to-roll
Διάμετρος κυλίνδρου:500mm
Πλάτος κυλίνδρων:2.000/2.600/3.000/3.600/4.400/5.400mm