Εσωτερικού χώρου

 • Υλικό: Μαγνήτης επιστρωμένος με PVC
 • Πάχος: 600μm
 • Χρώμα: Λευκό
 • Πλάτος: 0.615/1.00m
 • Φινίρισμα: Mat
 • Υλικό: PVC με χάρτινο φορέα
 • Βάρος: 300gr
 • Πλάτος: 1.30m
 • Χρώμα: Λευκό
 • Φινίρισμα: Mat
 • Υλικό: Πολυεστερικό ύφασμα
 • Βάρος: 115gr
 • Πλάτος: 1.37m
 • Χρώμα: Λευκό
 • Φινίρισμα: Mat
 • Κωδικός: LM922
 • Υλικό: Ακρυλικό, 1.6mm
 • Φινίρισμα: Gloss, mat & metallic
 • Διαστάσεις: 613 x 1238mm
 • Κωδικός: RO602
 • Υλικό: Ακρυλικό, 0,5mm
 • Φινίρισμα: Gloss, mat & metallic
 • Διαστάσεις: 613 x 1.238 mm
 • Κωδικός: RO222
 • Υλικό: Ακρυλικό, 1.6mm
 • Φινίρισμα: Mat & οπτική ξύλου
 • Διαστάσεις: 613 x 1238 mm
 • Κωδικός: RO922
 • Υλικό: Ακρυλικό, 1.3mm
 • Φινίρισμα: Gloss, mat, metallic & ξύλου
 • Διαστάσεις: 613 x 1238 mm
 • Κωδικός: MP822
 • Υλικό: Ακρυλικό, 1.6mm
 • Φινίρισμα: Gloss, mat & metallic
 • Διαστάσεις: 613 x 1238mm