Επικοινωνία
Τεχνική Βοήθεια
Λογισμικό
Συχνές Ερωτήσεις
Tips&Tricks
Ενημέρωση
Κλείσιμο
Νέα και ενημερώσεις... Περισσότερα -

Ριγωτές Ταινίες Ασφαλείας

Ριγωτές ταινίες προειδοποιητικής σήμανσης για την αποφυγή ατυχημάτων σε βιομηχανικούς χώρους, εργοτάξια κ.α.

Διατίθενται σε μαύρο / κίτρινο για τη σήμανση σε ακίνητα σημεία (π.χ. γωνίες σε μηχανές παραγωγής, σκάλες, πόρτες, κ.α.) και σε κόκκινο / λευκό για τη σήμανση κινητών αντικειμένων όπως ηλεκτρικά clark, containers, κ.α. Όλοι οι τύποι πληρούν την προδιαγραφή DIN 4844

 

ORALITE 5831 IND High Intensity Hazard Warning Tape

oralite

Ριγωτή αντανακλαστική μεμβράνη τυπου ΙΙ, για προειδοποιητικές σημάνσεις με το μέγιστο απαιτούμενο βαθμό ανατανάκλασης.

ORALITE 5431 IND Commercial Grade Hazard Warning Tape

oralite

Ριγωτή αντανακλαστική μεμβράνη τύπου Ι, για προειδοποιητικές σημάνσεις όπου ένας σχετικά χαμηλός βαθμός αντανάκλασης είναι αρκετός.

ORALITE 5071 IND Hazard Warning Tape

oralite

Ριγωτή μη αντανακλαστική μεμβράνη για απλές προειδοποιητικές σημάνσεις, κυρίως εσωτερικών χώρων.

Αναζήτηση ανά Κατηγορία